0 votes
in educatione by (438k points)

taal is zeg maar echt mijn ding

Paulien Cornelisse schrijft over taal. Niet over hoe het zou moeten, of hoe verschrikkelijk het is dat er mensen zijn die ‘groter als mij’ zeggen. Nee. Het gaat over taal zoals die op dit moment gesproken wordt. Dat is soms walgelijk, en soms aandoenlijk. Wat volgens Paulien Cornelisse in ieder geval vaststaat, is dat mensen bíjna nóóit zeggen wat ze bedoelen. ('Als ik even heel eerlijk ben' lijkt de opmaat tot vriendelijk commentaar, maar is meestal de inleiding tot keiharde kritiek onder de gordel).

1 Answer

0 votes
by (438k points)
 
Best answer
taal is zeg maar echt mijn ding

Related questions

0 votes
1 answer 87 views
0 votes
1 answer 102 views
0 votes
1 answer 38 views
asked Jul 22, 2022 in educatione by admin (438k points)
0 votes
1 answer 22 views
asked May 3, 2022 in educatione by admin (438k points)
0 votes
1 answer 18 views
asked May 2, 2022 in educatione by admin (438k points)
Welcome to the solution, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...