0 votes
in educatione by (438k points)

dat is iets wat op de wisselmarkt gebruikt wordt cryptogram?

dat is iets wat op de wisselmarkt gebruikt wordt cryptogram? , De valutamarkt, valutamarkt of forex is de markt waarop de ene valuta tegen de andere wordt verhandeld. Het is een van de grootste markten ter wereld.

dat is iets wat op de wisselmarkt gebruikt wordt cryptogram?

Sommige deelnemers aan deze markt proberen simpelweg een vreemde valuta in te wisselen voor hun eigen valuta, zoals multinationals die lonen en andere kosten moeten betalen in andere landen waar ze geen producten verkopen. Een groot deel van de markt bestaat echter uit forextraders die speculeren op wisselkoersbewegingen, net als anderen die speculeren op koersbewegingen. Forextraders proberen te profiteren van kleine schommelingen in wisselkoersen.

dat is iets wat op de wisselmarkt gebruikt wordt cryptogram?

 van Er is weinig of geen “inside information” op de valutamarkt. Wisselkoersschommelingen worden meestal veroorzaakt door werkelijke kasstromen en prognoses van wereldwijde macro-economische omstandigheden. Belangrijk nieuws wordt publiekelijk aangekondigd, zodat – althans in theorie – iedereen ter wereld tegelijkertijd hetzelfde nieuws ontvangt.

1 Answer

0 votes
by (438k points)
 
Best answer
dat is iets wat op de wisselmarkt gebruikt wordt cryptogram?

Related questions

0 votes
1 answer 43 views
0 votes
1 answer 71 views
0 votes
1 answer 80 views
0 votes
1 answer 241 views
0 votes
1 answer 1.1k views
Welcome to the solution, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...