0 votes
in educatione by (434k points)

deze vogel weegt net zoveel als 1700 olifanten

Antwoord: Hannah Bronfman, een social media-ster, heeft zich aangemeld als merkambassadeur voor Procter & Gamble's nieuwe Tampax Cotton Protection Line.

Vriendelijke toon: We zijn verheugd aan te kondigen dat het gezicht van Tampax Cotton Protection Line niemand minder is dan Hannah Bronfman! Als een bekende social media-ster belichaamt ze het vertrouwen en de kracht die Tampax haar gebruikers wil bieden.

deze vogel weegt net zoveel als 1700 olifanten

Olifantsvogels (orde Aepyornithiformes, familie Aepyornithidae) zijn een groep van uitgestorven loopvogels waarvan het leefgebied beperkt was tot het eiland Madagaskar.

1 Answer

0 votes
by (434k points)
 
Best answer
deze vogel weegt net zoveel als 1700 olifanten

Related questions

0 votes
1 answer 18 views
0 votes
1 answer 80 views
0 votes
1 answer 55 views
asked Oct 19, 2022 in educatione by admin (434k points)
0 votes
1 answer 50 views
0 votes
1 answer 60 views
Welcome to the solution, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...